• rice-facts-and-figures-iconphilrice-machines-iconreading-materials-iconlearning-modules-iconebooks-icontechnology-videos-iconaudio-clips-iconlst-primers-iconphoto-gallery-icongames-iconmap-iconinfo-on-demand-iconproducts-icondirectories-icon

Audio Clips

AUDIO CLIPS

 1. Kilalanin ang Philippine Rice Research Institute 24:30
 2. Katotohanan saLikod ng Organic Rice 22:09
 3. Kung Wala Nang Gasolina Paano na ang Pagsasaka 26:13
 4. 2013 National Year of Rice 26:22
 5. Ano ang Brown Rice 23:56
 6. Trade Liberalization at Industriya ng Palay 16:02
 7. Be Riceponsible 15:06
 8. May Pera sa Dayami at Kabute 16:43
 9. Paghandaan ang Hinaharap, Alamin ang FutureRice 19:04
 10. Ekstrang Ani Ekstrang Kita 19:03
 11. Bakit kailangan ang Philippine Rice Information System o PRiSM 15:54
 12. AgRiDOC , bagong breed ng extensionist 27:21
 13. Ang Nobyembre ay Rice Awareness Month 12:34
 14. Climate change o Pabagu-bagong klima ay kayang kaya! 13:22
 15. Gender-friendly na mga kagamitan sa pagsasaka 14:44
 16. Mag-hybrid rice na! 20:19
 17. Makina sa pagsasaka, meron din tayo nyan 24:23
 18. Maspinasustansiyang pagkain mula sa palay 25:04
 19. May pera sa bulate 22:20
 20. Mga dapat isaalang-alang sa Pagtatanim 34:16
 21. Mga dapat malaman sa pag-aaplay ng organic fertilizers 20:35
 22. Mga makina sa paghahanda ng lupa 25:39
 23. Mga pakinabang ng ipa 16:02
 24. Minus one element technique App 13:22
 25. Pag-aani gamit ang combine harvester 20:49
 26. Pamahalaan ang golden kuhol 17:05
 27. Pamamahala ng pagkain ng palay 21:13
 28. Pinahabang ugat ng palay 13:38
 29. Pumili ng mabuti nang di magkamali 14:32
 30. Sabog-tanim sa tuyong lupa 29:48
 31. Tamang pamamahala ng tubig sa pagpapalay 28:48
 32. Tamang panahon ng pag-aani 26:33
 33. Tips sa Pamimili ng barayti ng palay 29:18
 34. Tuloy pa rin ang kabuhayan sa kabila ng El Niño 24:36
 35. Iwasan ang pamiminsala ng damo sa palayan 10:55
 36. Direct Seeding 5:35
 37. Diversified Farming 5:22
 38. Floating Garden 4:45
 39. Pinahabang ugat ng palay 13:38
 40. Flood Resistant 6:38
 41. Drought Resistant 6:15
 42. Insect Pest Management 5:57
 43. Integrated Nutrient Management 9:05
 44. Early-Maturing Varieties 8:33
 45. Organic Farming 4:45
 46. Reduced Tillage 6:32
 47. Saline-Prone Varieties 5:32
 48. Synchronous Planting 6:06
 49. Upland Rice 6:54
 50. Weeds 5:44
 51. Healthier rice kumain ng brown rice 31:11
 52. Hardin na nakalutang, floating garden yan! 13:51
 53. Upland Rice Farming 28:27
 54. Tips ngayong tag-ulan 11:54
 55. Matuto sa magsasaka mismo 19:06
 56. Kabataan at pagsasaka 13:19

 1. Key check 1 - Kalidad ng Binhi 10:41
 2. Pagpili ng Angkop na Binhi 10:12
 3. Paggamit ng Certified Seeds 10:10
 4. Pagbababad ng Binhi 1:09
 5. Kalidad ng Binhi 17:13
 6. Golden Rice 4:10
 7. Binhi ng Golden Rice 14:40

 1. Key check 2 - Paghahanda ng Lupa 6:27
 2. Mga Pamamaraan at Kagamitan sa Paghahanda ng Lupa 13:05

 1. Key check 3 - Sabayang Pagtatanim 9:02
 2. Key check 4 - Sapat na Dami ng Malulusog na Punla 7:31
 3. Paraan ng Pagtatanim 5:58
 4. Sapat na Dami ng Malulusog na Punla 4:52
 5. Batayan sa Panahon ng Pagtatanim 7:43
 6. Pagtatanim gamit ang drum seeding method 22:01
 7. Modified Dapog 20:34

 1. Key check 5 - Pamamahala ng Sustansya 13:32
 2. Leaf Color Chart 11:34
 3. Minus One Element Technique 2:03
 4. Paggamit ng Organic Fertilizer 6:03
 5. Paggawa ng Organic Fertilizer 9:31
 6. Pagggawa ng Kompost 0:22
 7. Soil Analysis Guidelines 6:14
 8. Integrated Nutrient Management 7:25
 9. Iwasan magkasakit ang palay ngayong tag-ulan 20:23
 10. Healthy Rice 29:41

 1. Key check 6 - Pamamahala ng Patubig 9:45
 2. Mga Pamamaraan sa Pagtitipid ng Tubig 4:09
 3. Pagpapatubig 2:31
 4. Controlled Irrigation 6:28
 5. Kahalagahan ng Patubig sa Palayan 5:37
 6. Tubig tips ngayong tag-ulan 17:13

 1. Key check 7 - Pamamahala ng Peste 12:56
 2. Mga Pamamaraan upang Mabawasan ang Paninira ng Peste 7:16
 3. Mga Sakit ng Halamang Palay 6:48
 4. Mga Uri ng Damo 5:48
 5. Pag-aalaga sa Palayan Laban sa Damo 8:12
 6. paggamit-ng-integrated-weed-management 5:01
 7. paggamit-ng-super-light-trap-laban-sa-black-bug 3:55
 8. pag-iwas-sa-rice-black-bug 4:31
 9. Pagpuksa sa mga Daga 9:36
 10. Pagsugpo sa Rice Black Bug 2:21
 11. palay-na-maituturing-na-damo 6:04
 12. pamiminsala-ng-damo-sa-palayan 9:36
 13. paninira-ng-golden-kuhol-sa-palayan 7:35
 14. Peste na Insekto 9:02
 15. Rice Black Bug Life Cycle 3:06
 16. Rice Black Bug o RBB 7:06
 17. Sakit na Bacterial Blight 5:53
 18. Skit na Rice Blast 8:04
 19. Sakit na Tungro at mga Palatandaan Nito 6:58
 20. Sakit ng Palay 10:16
 21. Alin ang mga Kaibigan at Kaaway na Insekto 6:20
 22. Integrated Pest Management 5:15
 23. Kailan Pwede Gumamit ng Insecticide 2:07
 24. Iwasan ang daga 27:28
 25. Bio-pesticides pwede rin sa palay 16:26
 26. Top-5 peste sa palayan 36:01

 1. Key check 8 - Pamamahala ng Ani 13:08
 2. Paggigiik ng Palay 6:04
 3. Pagtutuyo ng Palay 8:44

 1. Palayamanan o Kayamanan sa Pagpapalayan 2:51
 2. E-learning Interactive 5:37
 3. Mga Kakanin 11:26
 4. Power Tiller Reaper o Panggapas 4:56
 5. Praktikal na Makina 6:25
 6. Socio-economic Aspect ng mga Magsasaka 12:36
 7. E-learning 6:10