Info-on-Demand

INFO-ON-DEMAND


Isang ‘Keyword’ ka lang!

I-type ang ‘Keyword’ at i-send sa 0920-911-1398.
Awtomatik na may sasagot sayo!

Gusto mo bang malaman ang mga barayti ng palay?

KEYWORD:
Upland
Varieties
Upland
Hybrid Rice
Varieties
Hybrid
Irrigated
Lowland
Varieties
Irrigated
Rainfed Rice
Varieties
Rainfed
Saline Prone
Varieties
Saline
 
Para malaman ang katangian ng isang barayti, i-type lang ang Rc<walang space>numero ng barayti. Halimbawa: Rc82, Rc160, Rc222

Alamin ang available na binhi na malapit sa inyong lugar!

KEYWORD:
PhilRice
Nueva Ecija
Seeds
Nueva Ecija
PhilRice
Batac
Seeds
Batac
PhilRice
Isabela
Seeds
Isabela
PhilRice
Los Banos
Seeds
Laguna
PhilRice
Negros
Seeds
Negros
PhilRice
Bicol
Seeds
Bicol
PhilRice
Midsayap
Seeds
Midsayap
PhilRice
Agusan del
Norte
Seeds
Agusan
PhilRice
Bukidnon
Seeds
Bukidnon
Mag PalayCheck na!

KEYWORD:
KeyCheck 1 keycheck1
KeyCheck 2 keycheck2
KeyCheck 3 keycheck3
KeyCheck 4 keycheck4
KeyCheck 5 keycheck5
KeyCheck 6 keycheck6
KeyCheck 7 keycheck7
KeyCheck 8 keycheck8

Impormasyon ba sa pagpapataba

KEYWORD:
Pataba Pataba
Rice Straw Dayami

Hanap mo ba ay makinang pambukid

KEYWORD:
Drumseeder Drumseeder
MALIGAYA
FLATBED
DRYER
MALIGAYA
FLATBED
DRYER
MALIGAYA
RICE
HULL STOVE
MALIGAYA
RICE
HULL STOVE
PHILRICE-B&S
MINI
COMBINE
PHILRICE-B&S
MINI
COMBINE
PHILRICE
MICROTILLER
PHILRICE
MICROTILLER
PHILRICE
REAPER
PHILRICE
REAPER

Problema ba ang peste sa palayan mo?

PESTE: KEYWORD:
Armyworm Armyworm
Brown
Planthopper
BPH
Daga Daga
Green
Leafhopper
GLH
Kuhol Kuhol
Mole cricket Mole cricket
Rice Black
Bug
RBB
Rice Bug Ricebug
Stem borer

Stemborer
May sakit ba ang palay mo?

SAKIT: KEYWORD:
Bacterial
Leaf Blight
BLB
Bacterial
Leaf Streak
BLS
Bakanae Bakanae
Rice Blast Blast
Sheath Blight Sheath Blight
Tungro Tungro