Cebuano Handouts

CEBUANO RICE HANDOUT SERIES

Pagpili sa binhi ug barayti

Pag-andam sa Yuta

Pag-establisar sa Tanum

Pagdumala sa Nutriheno

Pagdumala sa Tubig

Pagdumala sa mga Dangan

Pagdumala sa Pag-abis