Hot Rice

hot-rice-wiz-icon

Rice Wiz

Your daily dose of rice tips and trivia

TIPS:
  • Diskarteng Wais Laban sa Peste - Magtanim ng mga halamang namumulaklak kalapit ng inyong palayan para ang mga kaibigang kulisap na ang makikipaglaban o pupuksa sa mga peste sa palayan.
TRIVIA:
  • Saradong Pilapil sa Tag-ulan - Tiyaking lahat ng pilapil sa pinitak ay sarado bago papasukin ang tubig. Sa panahon ng tag-ulan, mas maganda na pamalagiin natin yung labasan ng tubig sa pinitak na sarado para hindi nalalabas yung tubig sa loob ng pinitak natin.