Paano isagawa ang Sistemang No-Tillage

in Keycheck2 Land Preparation-tagalog

Palaycheck - Land Preparation

1. Patubigan ang bukirin upang maging mamasa-masa para sa pagsibol ng mga buto ng damo at nalaglag na binhing palay.

2. Mag-spray ng herbicide (glyphosate) o pamatay damo sa mga damo at pasyok o pinaggapasan.

3. Ikalat ang mga dayami 1-2 araw pagkatapos mag-spray.

4. Makalipas ang 3-4 araw na pag-isprey ng herbicide, patubigan ang pinitak ng hindi bababa sa 2-3 sentimetro.

5. Makalipas ang 5-6 araw na pagpapatubig, idapa ang pinaggapasan gamit ang paggulong na hinihila ng kalabaw o hand tractor leveler.

6. Ulitin ang pagdadapa ng pinaggapasan 5-6 araw pagkatapos ng unang pagdadapa.

Sa paggamit ng Sistemang No-Tillage, ang paghahanda ng lupa ay umaabot lamang sa 15 araw kumpara sa dating kinagawiang paghahanda ng lupa na inararo, sinuyod, at pagpapantay na umaabot sa 21 araw.

 

Download Paano isagawa ang Sistemang No-Tillage
 

Are you satisfied with the material?
  • Yes (5)
  • No (2)

Previous post:

Next post: