4 Hakbang sa Pagpapatubo ng Buto

in Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

1. Ibabad ang mga buto ng 24 oras sa umaagos na tubig o kaya ay ibabad ang mga buto sa dram na may malinis na tubig.

2. Kulubin ang mga buto ng 24-36 oras (hanggang sa lumabas ang puting parang tuldok na siyang tumutubong ugat) sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa sako na hanggang kalahati lamang ang laman at italing mabuti. Ito ay nagpapanatili ng init sa mga buto at nagpapabilis sa paglaki ng embriyo para sa sabay-sabay nitong pagsibol.

3. Magbigay ng sapat na hangin habang nakakulob ang mga buto sa pamamagitan ng paglalagay nito sa paletang may butas.

4. Iwasang pagpatung-patungin ang mga sako upang mapigil ang pagmumulan ng init. Ang napakataas na temperatura ng pagkakulob ay nagpapababa sa bilis ng pagsibol at maaaring ikamatay ng mga butong tumutubo.

5. Panatilihing mamasa-masa ang binhi hanggang ito ay sumibol.
 

Download 4 Hakbang sa Pagpapatubo ng Buto
 

Are you satisfied with the material?
  • Yes (8)
  • No (2)

Previous post:

Next post: