Key check 4 – Sapat na dami ng binhi

in Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

May sapat na dami ng malulusog na punla

Ang pagkakaroon ng sapat na dami ng malulusog na punla ay nagdudulot ng:

  • sapat na dami ng binhing mataas ang kalidad;
  • paglilipat-tanim ng tamang dami ng punla;
  • tama at napapanahong pagbibigay ng angkop at sapat na dami ng sustansya sa palay;
  • magandang palyo o canopy kung saan mas napapakinabangan ang photosynthesis at mas nalalabanan ang mga damo; at
  • nakakabuo ng matitibay na ugat na nagpapahusay sa kakayahang kumuha ng sustansya mula sa lupa.
Pagtataya ng Key Check
Lipat-tanim. Ang kailangang dami ng binhing palay para sa inbred ay 20-40 kilo kada ektarya at 15-20 kilo kada ektarya naman para sa hybrid. Pagkatapos ng paghuhulip sa loob ng 7 araw mula sa pagkakatanim, siyasatin ang kalagayan ng mga tanim 10 araw pagkalipat-tanim. Dapat may 25 tundos o higit pa sa kada metro kwadrado (m2) ng palayan.
Pasumalang pumili (random) ng 3 lugar sa bukid na may direksyong pahilis kung saan kukuha ng sampol. Ang lugar ng sampol ay dapat na hindi bababa sa 1 metro ang layo mula sa gilid ng pilapil.
Bilangin ang buhay na tundos kada m2 sa pamamagitan ng isang 1 m x 1 m na parisukat. Pagsamahin lahat ang bilang ng tundos sa 3 lugar at hatiin sa 3 para makuha ang pangkaraniwang bilang ng tundos kada m2.
Sabog-tanim.Labinlimang araw pagkasabog ng pinasibol na binhi, ang bawat ektarya na may 40 kilong binhi ay dapat may punlang hindi bababa sa 150 kada m2 samantalang ang may binhing 80 kilo ay dapat may punlang hindi dapat bababa sa 300 kada m2.
Gumamit ng 1 m x 1 m parisukat upang malaman ang dami ng halaman kada m2. Pasumalang pumili (random) ng 3 lugar sa bukid sa direksyong palihis kung saan magmumula ang sampol. Ang bawat pagkukunan ng sampol o 1 m2 na lugar ay hindi dapat bababa ng 1 metro ang layo sa gilid ng pilapil.
Bilangin ang buhay na tundos kada m2 sa pamamagitan ng isang 1 m x 1 m parisukat. Pagsamahin lahat ang bilang ng halaman sa 3 lugar at hatiin sa 3 para makuha ang pangkaraniwang bilang nito.
Sa kada pinitak ng palayang lipat-tanim o sabog-tanim, pumili ng 10 tundos nang walang kinikilingan. Ang bawat tundos ay dapat may isa o higit pa na malusog na punla. Ang isang malusog na punla ay berde, maganda ang paglaki, at walang sakit o peste
Mga Rekomendasyon upang makamit ang Key Check
Uri ng binhi Dami ng buto kilo/ektarya Laki ng punlaan (metro kuwadrado) Gulang ng binhi (araw) Bilang ng binhi (bawat tundos) Agwat ng tanim (sentimetro x sentimetro)
Inbred 20-40 400 20-25 2-3 20 x 20 WS
20 x 15 DS
Hybrid 15-20 400 20-25 1-2 20 x 20 WS
20 x 15 DS

 

Download Key check 4 - Sapat na dami ng binhi
 

Are you satisfied with the material?
  • Yes (3)
  • No (0)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Previous post:

Next post: