Pagtatanim ng hybrid rice

in Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

Ang paglilipat-tanim ng hybrid na palay ay isinasagawa kapag ang edad ng punla ay 20- 25 na araw mula sa pagpupunla. Sa lipat-tanim, mas kakaunting binhi ang kailangan. Mas matibay sa kuhol, ibon, daga, at damo ang punlang nailipat-tanim.

Mga dapat tandaan kapag maglilipat-tanim
1. Magtanim ng tamang bilang ng punla kada tundos. Ang rekomendadong bilang ng punla kada tundos para sa hybrid na palay ay 1-2 punla. Ito ay makatutulong upang maging sapat ang 18 kilong binhi ng hybrid na palay kada ektarya.

2. Huwag puputulan ng dahon ang punla dahil ito ay magiging daanan ng mga organismong maaaring magdulot ng sakit sa palay.

3. Itanim ang punla sa lalim na 2-3 sm. Ang mas malalim na pagtatanim ng punla ay magreresulta ng kakaunting suwi at mabagal na pagbulas ng palay.

4. Gumamit ng planting guide o marker para sa mas madali at maayos na paglilipat-tanim. Itanim ang palay sa distansya na 20 sm x 15 sm kapag tag-araw at 20 sm x 20 sm kapag tag-ulan upang makamit ang tamang dami ng populasyon ng palay.

5. Kapag problema ang kuhol sa lugar, kontrolin ito bago o pagkatapos magtanim. Maiging gumamit ng rekomendadong molluscicide kung ang populasyon ng kuhol ay magdudulot ng pagbaba ng ani.

6. Magsagawa ng paghuhulip sa mga namatay na tundos ng palay sa loob ng 7 araw mula na araw ng lipat-tanim. Maaaring magdagdag ng isang punla kada tundos sa bawat linggong maipagpapaliban ang paglilipat-tanim.

7. Panatilihin ang 2-3 sm lalim ng tubig upang makontrol ang pagtubo ng damo matapos maglipat-tanim.
 

Download Pagtatanim ng hybrid rice
 

Are you satisfied with the material?
  • Yes (18)
  • No (1)

Previous post:

Next post: