Bakit mahalaga ang Pagpapataba

in Keycheck5 Nutrient Management-tagalog

Bakit mahalaga ang Pagpapataba
  • Ang pagpapataba ay nakatutulong sa magandang paglaki ng palay, pagbuo ng mga uhay, at pagkamit ng pinakamataas na ani nakaya ng barayti. Mainam na masubaybayan ang tamang nutrisyon ng palay simula sa pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak.
  • Madalas nagiging pandak, naninilaw at hindi masigla ang palay na kulang sa nutrisyon.

Tataas ba ang ani kung nagaaplay ng pataba?
Hindi garantiya ang pag-aaplay ng pataba upang tumaas ang ani. Ang mga sumusunod ay mga maaaring dahilan:

  • Maaaring ang abonong inilagay ay hindi nagbibigay ng lahat ng sustansyang kailangan ng halamang palay. Ang dami ng abono at tubig ay hindi sapat o maaaring sobra.
  • Maaaring inilagay ang abono sa maling panahon at lugar.

Ang pag-aaplay ng abono ay kailangang naaayon sa pangangailangan ng halaman at sa kung ano ang sapat at kapos na sustansiya sa lupa.

Iminumungkahi ang paggamit ng Minus-One Element Technique upang masuri ang pangangailangan ng lupa.

Gumamit ng Leaf Color Chart upang malaman ang tamang panahon sa pag-aaplay ng nitroheno.
 

Download Bakit mahalaga ang Pagpapataba 

Are you satisfied with the material?
  • Yes (8)
  • No (0)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Previous post:

Next post: