Small Farm Reservoir

in Keycheck6 Water Management-tagalog

Small Farm Reservoir
 • Ang Small Farm Reservoir (SFR) ay isang uri ng water harvesting technology o maliit na imbakan ng tubig na kumukulekta ng tubig-ulan.
 • Nasa P20,000-30,000 ang karaniwang gastos para sa isang SFR.
 • Inirerekomenda ito sa mga sakahang hindi lalampas ng 2 ektarya

Paggawa ng SFR

 • Piliin ang uri ng lupa na loam, sandy loam, sandy clay loam, o clay loam para maging imbakan ng tubig.
 • Mas mainam gumawa sa patag o nasa 3-8 porsyento ang kiling o slope na lupa.
 • Magsukat ng nasa 1,500 metro kwadradong luwang at maghukay ng hindi lalampas sa 5 metro ang lalim.
 • Mainam na bulldozer o backhoe ang gamiting panghukay kung higit pa sa isang SFR ang itatayo.
 • Maaaring gumamit ng PVC pipes o tubo at bombang de makina para magpatubig.

Benepisyo

 • Pansamantalang imbakan ng tubig-ulan. Ito ay magagamit sa panahon na kulang ang patubig lalo na kung tag-araw at sa mga sakahang sahod-ulan.
 • Makapagtatanim ng iba pang halaman tulad ng mga gulay at punong-kahoy.
 • Nagsisilbing palaisdaan at tampisawan ng mga alagang hayop gaya ng kalabaw at pato.
 • Mapangangasiwaan ang malayang pagdaloy ng maraming tubig-ulan patungo sa mga sakahan.

Download Small Farm Reservoir

Are you satisfied with the material?
 • Yes (8)
 • No (3)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Previous post:

Next post: