Crop Establishment Handouts

CROP ESTABLISHMENT HANDOUTS


Key check 3 – Pagtatanim

Key Check 3 Nagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Ang sabayang pagtatanim ay nakatutulong upang maiwasan ang pagdami ng populasyon ng mga pesteng kulisap at sakit ng palay. Ang isang buwang pagkakatiwangwang o pagpapahinga ng lupa ay nagsisilbing ...
Read More

Key check 4 – Sapat na dami ng binhi

May sapat na dami ng malulusog na punla Ang pagkakaroon ng sapat na dami ng malulusog na punla ay nagdudulot ng: sapat na dami ng binhing mataas ang kalidad; paglilipat-tanim ng tamang dami ng punla; tama at napapanahong pagbibigay ng ...
Read More

Hakbang sa Pagsasabog-tanim sa basang lupa ( Direct Seeding Method )

1. Gumamit ng barayti na angkop sa pagsasabog-tanim sa basang lupa. 2. Ihandang mabuti ang bukirin para magkaroon ng paunang simula ang pananim kaysa sa mga damo. Ang mga damo ay higit na matibay sa sabog-tanim sapagkat tumutubo sila kasabay ...
Read More

Gabay sa Pagpili ng Punlaan

1. Ang punlaan ay dapat malapit sa daluyan ng tubig upang madaling patubigan at paigahan. 2. Iwasang magpunla sa lugar na malilim o sa lugar na malapit sa ilaw na lapitin ng mga insekto. 3. Protektahan ang punla laban sa ...
Read More

4 Hakbang sa Pagpapatubo ng Buto

1. Ibabad ang mga buto ng 24 oras sa umaagos na tubig o kaya ay ibabad ang mga buto sa dram na may malinis na tubig. 2. Kulubin ang mga buto ng 24-36 oras (hanggang sa lumabas ang puting parang ...
Read More