Crop Establishment Handouts

CROP ESTABLISHMENT HANDOUTS


Mga pakinabang ng paglilipat-tanim

Ang paglilipat-tanim ay ginagawa lamang sa basang punlaan at karagdagang ingat ang kailangan sa pagbunot at paglipat-tanim ng mga punla. 1. Ang punla ay matibay sa kuhol. 2. Ang punla ay hindi basta-basta nadadaig ng damo. 3. Mas matipid sa ...
Read More

Pagsasabog ng Pinatubong Binhi

1. Isabog kaagad ang binhi sa punlaang mamasa-masa para tuluy-tuloy ang pagtubo ng mga ito. Upang masunod ang 40kg/ha na binhi, magsabog lamang ng 100-150 gramo kada metro kwadrado o isang dakot na binhi. 2. Matapos magsabog, panatilihing may tubig ...
Read More

Paghahanda ng Punlaan

1. Patubigan ang punlaan bago araruhin upang mabulok ang damo at mga halong buto. 2. Suyurin ng ilang beses upang magputik. 3. Lagyan ng organikong pataba ang punlaan upang maging buhaghag ang lupa at maging madali ang pagbunot ng binhi ...
Read More

Paghahanda ng Binhi

Kung inbred na barayti, sapat na ang 20-40 kilo ng mataas na kalidad gaya ng sertipikadong binhi sa isang ektarya. Kung hybrid naman ay sapat na ang 15-20 kilo. Sa ganitong dami ay mas magiging malulusog at matitibay ang mga ...
Read More

Tamang Paghahanda ng Binhi

Pagpapataba ng Punlaan Sampung araw pagkapunla, ubos na ang reserbang pagkain ng halaman sa loob ng buto. Maaaring kumuha ng nutrisyon ang halaman mula sa lupa o sa inilagay na pataba. Maglagay ng 4 na kilo ng 16-20-0 o kaya ...
Read More