Crop Establishment Handouts

CROP ESTABLISHMENT HANDOUTS


Pagtatanim ng palay

Ang pagtatanim ng palay ay maaaring gawin sa ibat-ibang paraan. Ang pagpili sa pamamaraang gagamitin ay depende sa layunin at kakayahan ng magsasakang mamamahala sa kanyang bukid. May dalawang karaniwang pamamaraan sa pagtatanim ng palay: sabog-tanim (direct-seeding) at lipat-tanim (transplanting) ...
Read More

Crop establishment recommendations in the Uplands

For hand drill-seeding, cover the seeds by lightly sweeping soil towards the seed to cover it. For broadcast-seeds, cover by lightly harrowing the field after sowing. Machine-seeding only needs 20 -60 kg/ha seeds. Space between seeds should be uniform to ...
Read More