Harvest Management Handouts

HARVEST MANAGEMENT HANDOUTS


Pagpapagiling

Ang mainam na bigas ay nakadepende sa kondisyon ng palay, sa klase at kondisyon ng makinang panggiling at sa kahusayan ng nagpapaandar ng gilingan. Mas maganda ang pagkaluto at mataas ang presyo ng bigas na may mataas na head rice recovery o mga buo-buong bigas. Kadalasan, ang mga durog na bigas ay bumebenta lang sa kalahating presyo ng mga buobuong ...
Read More

Pagpapatuyo ng palay sa araw

Mga dapat na isaalang-alang sa pagpapatuyo ng palay sa araw: Linisin ang pagbibilaran upang maiwasang marumihan ang mga butil. Ikalat ang mga butil sa kapal na 2-4 sentimetro upang mapadali ang paghahalo at maiwasan ang hindi pantay na pagkatuyo. Regular na haluin ang mga butil tuwing ika-30 minuto upang maging pantay-pantay ang pagkatuyo ng palay. Gumamit ng bilarang net, tela, ...
Read More

Reaper harvesting

Reaper harvesting hastens harvesting operations. Follow the instructions below when you are harvesting using a mechanical reaper. Do the basic check-up procedure on the reaper before going to the field. Remove all the bamboo stakes in the field. Manually harvest the corners of the field using sickle before harvesting with reaper to prevent lodging of the crop at the corners ...
Read More

Sun drying

1 Avoid the intense heat of the sun at noon time to prevent cracking of the grains. 2 Stir the grains at least once every 30 minutes to prevent heat buildup and nakes drying of grains more uniform. 3 When sun drying for seed purposes, use feet or light wooden-tooth rake in stirring the grains to avoid removal of hulls ...
Read More

Tamang pag-aani

Tamang pag-aani Walang masyadong kaibahan sa pamamaraan ng pag-aani ng hybrid na palay sa mga inbred. May mga ibang diskarte lamang ang dapat alalahanin sa pag-aani ng hybrid. 1. Maaari nang anihin ang palay kung nasa 85-90% ng butil ay golden yellow na at kung nasa 10-15% na lang ng mga butil na nasa bandang batok ng uhay ay berde ...
Read More