Harvest Management Handouts

HARVEST MANAGEMENT HANDOUTS


Tamang Panahon at Paraan ng Pag-aani

Ang maagang pagaani ay nagdudulot ng pagkapulbos ng mga butil at ang huling pag-aani naman ay nagreresulta sa sobrang pagkatuyo kung kaya’t nadudurog ang mga butil. Tamang Paraan ng Pag-aani Bago mag-ani, huwag nang magpatubig 10-14 araw bago mag-ani. ◊ Mas maganda ang kalidad ng palay at mas mabilis at madali ang pag-aani kung tuyo ang bukid lalo na kung ...
Read More

Thresher operation and maintenance

Threshing is done after harvesting to minimize losses owing to shattering of grains. Clean newly threshed grains immediately to preserve the storeability and rice milling quality. 1. Station the thresher near the pile of harvested crops to minimize grain losses in handling and feeding. Place the harvested crops on the feed tray with the panicle away from the operator so ...
Read More

Threshing and Seed Cleaning

Threshing is done after harvesting to minimize losses owing to shattering of grains. Clean newly threshed grains immediately to preserve the storeability and rice milling quality. Operating requirements for thresher Large axial flow thresher is used in commercial and seed production while smaller thresher such as the vogel thresher is used for harvesting experiments. Only properly trained operator is allowed ...
Read More

Tips upang maisalba ang binahang palay at binhi

1. Sa mga nagiik na palay na nabasa ng panandalian (hindi lagpas ng 24 oras), patuyuin kaagad sa loob ng 24 oras. 2. Sa mga palay na panandaliang nalubog, anihin ang maaari pang anihin. Iladlad ang mga uhay upang maiga ang tubig, patuyuin, at giikin kaagad. Maaari ring bigkisin ang mga uhay at ibitin nang patiwarik sa sampayan hanggang matuyo ...
Read More
Loading...