Nutrient Management Handouts

NUTRIENT MANAGEMENT HANDOUTS


Functions of nutritional elements in rice

Nitrogen Gives green appearance to plant parts Promotes rapid growth or increased height and tiller number Increases size of leaves and grains, number of spikelets, and protein content in the grains Phosphorus Stimulates root development Promotes earlier flowering and ripening, particularly under cool climate Encourages more active tillering Promotes good grain development and gives higher food values Potassium Favors tillering ...
Read More

Gamit ng Inuling na Ipa o Carbonized Rice Hull (CRH)

1. Sangkap sa abonong organiko Ang pangunahing sangkap upang maging maganda ang abonong organiko ay: dumi ng hayop (4 na parte), CRH (4 na parte), darak (1 parte), at kompost (1 parte). 2. Bilang pangkondisyon ng lupa (ameliorant) Ang paghahalo ng 10-15 sako(10 kilo bawat sako) ng abonong organiko na may CRH sa 20 kamang punlaan ay nagpapadali sa pagbunot ...
Read More

How to collect soil samples

Proper collection of soil samples is extremely important. The correct interpretation of the soil test can be made only when the samples are truly representative of the soil conditions in the field. Sampling Sampling is easy when the soil is moist. However, sampling may also be done when the soil is dry or is naturally wet as in paddy fields ...
Read More

Iba’t-ibang Paraan upang maging Organikong Pataba ang Dayami

1. Direktang paghalo sa lupa ng walang organismong pampabulok Ikalat agad ang dayami sa palayan pagkatapos umani. Sa unang pagaararo o 30 araw bago ang lipat-tanim, ihalo ang dayami sa lupa. Sa unang pagsuyod, lagyan ng EM-based na organismong pampabulok (EMBI) ang lupang sinabugan ng dayami sa timpladang 1 litrong EMBI sa bawat 10 kg na dayami upang mas mapabilis ...
Read More

Key check 5 – Pamamahala ng sustansya

Key Check 5 Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Ang tamang dami ng sustansya mula sa pagsusuwi hanggang paghuhubog ng uhay at maagang yugto ng pamumulaklak ay nakakasiguro ng mabuting pagtubo ng pananim, pag-uuhay, at pag-abot ng potensyal na ani. Ang optimum na densidad ng uhay ay maaring maiugnay sa pagkamit ng potensyal na ani ...
Read More