Nutrient Management Handouts

NUTRIENT MANAGEMENT HANDOUTS


Leaf Color Chart (LCC)

Ang LCC ay mura at magaan na instrumento para masukat ang antas ng pagkaberde ng kulay ng dahon, na may kaugnayan sa taglay nitong nitroheno. Ito ay isang plastic na ruler na magaang dalhin at may apat na antas ng pagkaberde na inihahambing sa kulay ng dahon ng palay sa bukid. Paano Gamitin 1. Pumili ng sampung malulusog na halaman ...
Read More

Mga Sintomas ng Kakulangan ng Sustansiya sa Palay

Nitroheno Bansot na mga halaman; kakaunti ang mga suwi at naninilaw na mga dahon. Payat at maikling mga dahon na tuwid at manilaw-nilaw na berde habang ang mga ito ay gumugulang (ang mga batang dahon ay nananatiling mas berde). Ang mga magulang na mga dahon ay nagiging kulay dayami at namamatay; hindi naglalaman ang butil. Posporo Bansot na palay na ...
Read More

Mga Sustansiyang Kailangan ng Palay

Mayroong 16 na elementong kailangan ang palay upang mabuo ang kanyang inog ng buhay. Ang mga ito ay pinangkat sa 9 na makro-elemento at sa 7 na maykroelemento. Ang halamang palay ay nangangailangan ng mas maraming makro-elemento at kaunti lamang na dami ng mga maykro-elemento. Ang mga pinakamahalaga sa mga sustansya ay ang Nitroheno, Posporo, Potasyo, Sulfur, Zinc, Copper, at ...
Read More

Minus One Element Technique (MOET)

What is Minus One Element Technique (MOET) test? MOET is a reliable technique that determines soil nutrient deficiencies in actual field conditions. MOET is based on the law of minimum, which states that the level of plant production cannot be no greater than that allowed by the most limiting of the essential plant growth factors. This means that if one ...
Read More

Nutrient deficiency symptoms

1. Older leaves are affected first; plants are stunted with poor tillering A. Narrow, erect leaves Nitrogen (N) deficient Leaves are short, yellowish green or light green; whole field appears yellowish and older leaves become light straw-colored as they age and die, plants mature early B. Short, droopy leaves Potassium (K) deficient Green to dark green leaves with chlorotic-necrotic leaf ...
Read More