Variety and Seed Selection Handouts

VARIETY AND SEED SELECTION HANDOUTS


Paghahanda ng binhing hybrid

Pagbabad at pagkukulob ng binhing hybrid 1. Hugasan ang binhi sa timbang may malinis na tubig. 2. Ilagay ang mga nahugasang buto sa sakong pinapasukan ng hangin. 3. Ibabad ng 12-24 oras sa drum o sa lugar na may umaagos ...
Read More

Pagkakaiba ng Breeder, Foundation, Registered, at Certified Seeds

Breeder seeds (BS) ay mula sa mga institusyong palahian katulad ng IRRI, UPLB, at PhilRice. Ang mga butong ito ay maingat na pinili sa bukirin at sa laboratoryo ng mga rice breeders . Itinakda ng National Seed Quality Control Services ...
Read More

Pagsubok o pagtantya sa kakayahang sumibol ng binhi (viability)

1. Ikalat ang 100 butil ng binhi sa paper towel (o sa lumang puting kamisetang pinutol sa kalahati) na binasa sa tubig. 2. Takpan ang mga binhi ng paper towel (o ng kaputol na kamiseta na pinagkalatan ng binhi). 3 ...
Read More

Popular traditional upland rice varieties per region

Outstanding Features Resistant to pests and diseases Low fertilization requirement Non-lodging, non-shattering Long panicles for easy harvesting/storage Aromatic with good eating quality Commands high cost in the market DA-Regions Provinces Most Preferred Traditional Varieties CAR Abra, Apayao, Benguet, Kalinga, Ifugao, ...
Read More

Roguing off-types

Roguing off-types Rogue or remove off-types according to: Plant height Rogue plants that are unusually taller or shorter than most of the plants. Panicle Rogue plants with partially excerted panicles because at heading time, these off-types will have earlier or ...
Read More