Audio Clips

AUDIO CLIPS

School-on-the-Air Program on Scaling Agriculture Technologies (SOA-SAT)

PALAYCHECK SYSTEM, SAMA-SAMANG MATUTO, SAMA-SAMANG UMASENSO!

DISKARTE TIPS SA PAGPILI NG BINHI AT BARAYTING ITATANIM

PATAG DAPAT

HUWAG PABIDA, MAGSABAYANG PAGTATANIM MATAPOS PAGPAHINGAHIN ANG LUPA

SIKSIKANG PUNLA, IWASAN

RIGHT DAPAT MAGING SA PAGPAPATABA!

UHAW O SOBRA SA TUBIG NA PALAYAN, IWASAN

ADVANCE BOMBA NG PESTISIDYO, WALANG EPEKTONG MAGANDA SA PALAYAN

MAY TAMANG PANAHON SA PAG-AANI

SUBAYBAYAN ANG PALAY HANGGANG SA HULI

TIPS SA LIGTAS AT MABISANG PAGGAMIT NG PESTISIDYO

DAMO AND HALO NO MORE!

MAKINA SA PAGSASAKA, TIPID NA SA GASTOS AT ORAS, HINDI KA PA PAGOD!

BACTERIAL LEAF BLIGHT, RICE BLAST, AT TUNGRO, LABANAN!

PESTENG INSEKTO, PAANO LALABANAN?

TAPATAN NATIN ANG NAGBABAGONG KLIMA! (CLIMATE CHANGE AT PAGPAPALAYAN)

NAKAHANDANG TEKNOLOHIYA LABAN SA LA NIÑA AT EL NIÑO, ALAMIN! (LA NINA/EL NINO)

BARAYTI NG PALAY NA ANGKOP SA LA NIÑA, KILALANIN

IMBAKAN NG TUBIG, SUBUKAN ANG SMALL FARM RESERVOIR (SFR)

FLOATING GARDEN, LUMULUTANG NA GULAYAN

PATUYUANG WALANG ARAW, MERON NYAN! (MECHANICAL PADDY DRYER)

KWEBO: ISTRUKTURANG KUBO NA KASING TATAG NG KWEBA (KWEBO AS STORAGE)

BARAYTING MATIBAY SA TUYOT, SUBUKAN! (MGA BARAYTING ANGKOP SA EL NIÑO)

KAPOS MAN SA TUBIG, PALAY PWEDE PA RIN ITANIM

TIPID TUBIG TIPS, ALAMIN! (ALTERNATE WETTING AND DRYING/PAGGAWA NG OBSERVATION WELL

TULUY-TULOY NA SUPLAY NG PAGKAIN, PALAYAMANAN YAN

IPA, HANGIN, AT ARAW: MGA ENERHIYANG GINAGAMIT SA PAGPAPATAKBO NG DEMAKINANG PAMPATUBIG

DIGITAL APP NA PANGMAGSASAKA, ALAMIN!

MAGPASEGURO NANG MAKASIGURO! KUMUHA NG CROP INSURANCE

 

PalayCheck

Radio Advertisement

Myth and Facts

RADIO PLUGS