hot

Alternate Wetting and Drying(AWD)

Keycheck6 Water Management-tagalog
Alternate Wetting and Drying(AWD)

Ito ay isang proseso ng kontroladong pagpapatubig na nakatitipid at nakaiiwas ng sobrang pagpapatubig sa panahon ng pagpapalaki ng palay. Kinukondisyon nito ang lupa para sa mas magandang pagtubo ng mga ugat at balanseng sustansiya ng lupa. Ginagamitan lamang ito ng observation well na gawa sa biyas ng kawayan o PVC. Paggawa ng observation well […]

Read the full article →

Leaf Color Chart (LCC)

Keycheck5 Nutrient Management-tagalog
Leaf Color Chart (LCC)

Ang LCC ay mura at magaan na instrumento para masukat ang antas ng pagkaberde ng kulay ng dahon, na may kaugnayan sa taglay nitong nitroheno. Ito ay isang plastic na ruler na magaang dalhin at may apat na antas ng pagkaberde na inihahambing sa kulay ng dahon ng palay sa bukid. Paano Gamitin 1. Pumili […]

Read the full article →

Small Farm Reservoir

Keycheck6 Water Management-tagalog
Small Farm Reservoir

Ang Small Farm Reservoir (SFR) ay isang uri ng water harvesting technology o maliit na imbakan ng tubig na kumukulekta ng tubig-ulan. Nasa P20,000-30,000 ang karaniwang gastos para sa isang SFR. Inirerekomenda ito sa mga sakahang hindi lalampas ng 2 ektarya Paggawa ng SFR Piliin ang uri ng lupa na loam, sandy loam, sandy clay […]

Read the full article →

Direct Seeding

Keycheck3 Crop Establishment

Direct seeding requires adequate water supply, good drainage, well-prepared and well-leveled land, and good weed management. When using the direct seeding method for commercial production, follow the wet direct seeding technique.

Read the full article →

Modified Dapog Preparation

Keycheck3 Crop Establishment

1. Prepare the following: 10-12 kg of hybrid or 12-15 kg of inbred seeds per hectare 5-6 sacks of rice straw which must be free from other seeds to prevent any off-types 5-6 sacks of rice hull 26-28 sheets of plastic nets with 1.5m x0.75m size 2. Soak seeds in clean water for 12-24 hours. Change soaking water every 5-6

Read the full article →