Key check 3 – Pagtatanim

in Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

Key Check 3
Nagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa.

  • Ang sabayang pagtatanim ay nakatutulong upang maiwasan ang pagdami ng populasyon ng mga pesteng kulisap at sakit ng palay.
  • Ang isang buwang pagkakatiwangwang o pagpapahinga ng lupa ay nagsisilbing hadlang sa inog ng buhay ng mga pesteng kulisap Ang tubig-irigasyon sa komunidad ay kailangang isaalang-alang sa pamamaraang ito.

Pagtataya ng Key Check
Ang palayan ay dapat nakapagpahinga ng hindi bababa sa 30 araw. Ito ay dapat nataniman 14 na araw bago at 14 na araw matapos mataniman ang karamihan sa lugar na nasasakupan ng irigasyon.

Mga Rekomendasyon upang makamit ang Key Check.

  • Panatilihing nakatiwangwang o walang tanim ang bukid na hindi bababa ng 1 buwan mula sa pagkaani hanggang sa muling pagtatanim. Mahahadlangan nito ang inog ng buhay ng mga peste at makatutulong din ito upang maging matagumpay ang pamamahala sa tanim na palay.
  • Sundin ang kalendaryo ng pagtatanim. Makatutulong ito upang mas maraming bukid sa komunidad ang maabot ng tubig-irigasyon.

 

Download Key check 3 - Pagtatanim
 

Are you satisfied with the material?
  • Yes (8)
  • No (1)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Previous post:

Next post: