Nutrient Management Handouts

NUTRIENT MANAGEMENT HANDOUTS


Ano ang Inuling na Ipa o Carbonized Rice Hull (CRH)

Ang ipa o ang pinakabalat ng butil ng palay, ay karaniwang inaalis kapag ipinakikiskis o ginigiling ang palay upang maging bigas. Ang mga patapong ipa ay maaaring gawing uling para sa ibang kapakinabangan. Taun-taon, umaabot sa 3.1 milyong metrikong toneladang ipa ang nakukuha mula sa 14 na milyong metrikong toneladang palay. CRH Nagiging carbonized rice hull o CRH ang ipa ...
Read More

Ano ang Organikong Pataba?

Ang organikong pataba ay gawa sa binulok na dumi ng hayop o halaman na ang itsura ay parang lupa, ngunit ligtas sa mga organismong nagdudulot ng sakit. Dagdag pa rito, ang organikong pataba, likas man o pinalakas (fortified), ay nagtataglay ng hindi bababa sa 20% organikong bagay o organic matter (OM) kung pinatuyo sa oven at ito ay may kakayahang ...
Read More

Bakit mahalaga ang Pagpapataba

Ang pagpapataba ay nakatutulong sa magandang paglaki ng palay, pagbuo ng mga uhay, at pagkamit ng pinakamataas na ani nakaya ng barayti. Mainam na masubaybayan ang tamang nutrisyon ng palay simula sa pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Madalas nagiging pandak, naninilaw at hindi masigla ang palay na kulang sa nutrisyon. Tataas ba ang ani kung nagaaplay ng pataba? Hindi garantiya ...
Read More

Diagnosing nutrient deficiency

A systematic approach is required in diagnosing nutrient deficiency based on visual symptoms for the following reasons: 1 Nutrient deficiency symptoms are often misdiagnosed as disease caused by pathogens. 2 Diagnosis may be complicated when: There is more than one nutrient deficiency There is simultaneous deficiency of one nutrient and simultaneous toxicity of another nutrient There are damages by pests, ...
Read More

Fertilizer recommendations based on MOET analysis and target yields

Proper management of nutrients improves crop growth and yield. It means giving the right kind and amount of nutrients at the right time. Rice plants grow and respond better to fertilizer when there is more sunlight. Option 1 Fertilizer recommendations (bag per hectare) per yield target per season if solophos (0-18-0) is the source of P fertilizer Soil Nutrient Status ...
Read More