Variety and Seed Selection Handouts

VARIETY AND SEED SELECTION HANDOUTS


40 Kilo Certified Seeds Sapat na sa Isang Ektarya

Ang certified seed (CS) ay binhing galing sa bunga ng registered seeds na pinaka-ingatang mabuti upang matiyak ang pagka-puro nito. Ito ay pinadadami at ipinagbibili ng mga accredited seed growers at mayroong kulay asul na tag ng National Seed Quality ...
Read More

8 Hakbang sa pagpaparami ng sariling binhi

Ang pagpaparami ng magandang kalidad na binhi ay maaaring gawin kung walang certified seeds sa inyong lugar. Ito ay tinatawag na good seeds o ani mula sa sertipikadong binhi. Gayunman, ang pagpaparami ng sariling binhi ay kinakailangang maingat na isagawa ...
Read More

Ano ang Golden Rice?

Ang Golden Rice ay isang uri ng palay na nagtataglay ng beta-carotene. Ang beta-carotene ay nagiging bitamina A sa loob ng ating katawan. Ito rin ang nagbibigay ng dilaw o ginintuang kulay sa mga butil ng bigas kaya ito tinawag ...
Read More

Brown Rice or Pinawa

Any rice, traditional or improved, may be milled, cooked, and eaten as brown rice. Milled but unpolished or unwhitened rice. Whole or natural grain, each still coated with bran. Unpolished rice has high amounts of nutrients such as Vitamin B ...
Read More

Gumamit ng Certified Seeds

Ang certified seeds (CS) ay mataas ang kalidad at dumaan sa masusing pagpupuro ng magbibinhi. Ang mga punla o pananim na mula sa certified seeds ay malulusog at may 85% na antas ng pagsibol na tulad ng Registered at Foundation ...
Read More
Loading...