Keycheck2 Land Preparation

How to prepare the rice field

Keycheck2 Land Preparation
Palaycheck - Land Preparation

Land preparation is the process of preparing the rice field to provide a soil condition that is favorable for plant growth. Proper land preparation facilitates water, nutrient, and pest management. Prepare the rice field properly Timeliness and quality of land preparation are critical factors for good growth and yield of rice. Rice fields can be […]

Read the full article →

Kumpunihin ang mga dike pilapil at kanal ng erigasyon

Keycheck2 Land Preparation
Palaycheck - Land Preparation

Mga gawain sa bukid Panatilihing malinis ang mga dike na may taas na 15 sentimetro at lapad na 20 sentimetro. Siguraduhing dalawa hanggang limang sentimetro lamang ang lalim ng tubig sa palayan tuwing nagpapatubig. Paagusin ang sobrang tubig sa palayan pagkatapos ng malakas na ulan. Pakinabang Walang mapamamahayan ang mga peste.

Read the full article →

Land preparation recommendations in the uplands

Keycheck2 Land Preparation
Palaycheck - Land Preparation

Good land preparation is important for early growth of rice, promotes vigorous seedlings, and uniform plant growth. 1. Plow/rotovate the land after harvest of previous crop. For flat lands, plow once

Read the full article →