Rice Tips

Diskarteng Wais Laban sa Peste

Rice Tips

Magtanim ng mga halamang namumulaklak kalapit ng inyong palayan para ang mga kaibigang kulisap na ang makikipaglaban o pupuksa sa mga peste sa palayan.

Read the full article →

Pamamahala ng Ani

Rice Tips

Kung magpapatuyo ng palay sa araw, ikalat sa kapal na 2-4cm at haluin ng mabuti para pantay ang pagkakatuyo. Iwasang magbilad sa kalsada para hindi madurog ang bigas.

Read the full article →

Saradong Pilapil sa Tag-ulan

Rice Tips

Tiyaking lahat ng pilapil sa pinitak ay sarado bago papasukin ang tubig. Sa panahon ng tag-ulan, mas maganda na pamalagiin natin yung labasan ng tubig sa pinitak na sarado para hindi nalalabas yung tubig sa loob ng pinitak natin.

Read the full article →

Pamamahala ng Tubig

Rice Tips

Tiyaking lahat ng pilapil sa pinitak ay sarado bago papasukin ang tubig. Sa panahon ng tag-ulan, mas maganda na pamalagiin natin yung labasan ng tubig sa pinitak na sarado para hindi nalalabas yung tubig sa loob ng pinitak natin.

Read the full article →