Hiligaynon handouts

HILIGAYNON RICE HANDOUT SERIES

Binhi kag Baridad

Pagpreparar sang Duta

Pag establesar sang tanum

Pagdumala sa Nutrihena

Pagdumala sa Peste

Pagdumala sa Tubig

Pag-ani