Hakbang sa Pagsasabog-tanim sa basang lupa ( Direct Seeding Method )

in Keycheck3 Crop Establishment-tagalog

1. Gumamit ng barayti na angkop sa pagsasabog-tanim sa basang lupa.

2. Ihandang mabuti ang bukirin para magkaroon ng paunang simula ang pananim kaysa sa mga damo. Ang mga damo ay higit na matibay sa sabog-tanim sapagkat tumutubo sila kasabay ng mga pananim.

3. Pagkatapos mababad ng 24 oras at makulob ng 24-36 oras, patuyuin sa pamamagitan ng hangin ang mga buto bago ang pagpupunla para sa mas madaling pagsasabog. Gumamit ng 40 kilo kada ektarya.

4. Sa panahon ng pagsasabog, panatilihinng basa ang lupa ngunit huwag hayaang magkaroon ng naipong tubig.

5. Saglit na patubigan ang palayan, 3 araw matapos ang pagsasabog upang mapanatili na basa ang lupa.

6. Maaaring maglagay ng pamatay-damo 5-6 araw pagkatapos ng pagsasabog para sa epektibong pagkontrol ng damo.

7. Maglagay ng pre-emergence herbicide batay sa rekomendasyon ng pagawaan para sa mas epektibong pagkontrol ng mga damo.

8. Kung kinakailangan, magdamo sa ika 20-25 araw matapos magsabog-tanim upang maalis ang mga damong nakaligtas sa gamot o kaya ay gumamit ng post-emergence herbicide.
 

Download Hakbang sa Pagsasabog-tanim sa basang lupa ( Direct Seeding Method )
 

Are you satisfied with the material?
  • Yes (17)
  • No (5)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Previous post:

Next post: