Water Management Handouts

WATER MANAGEMENT HANDOUTS


Alternate Wetting and Drying(AWD)

Ito ay isang proseso ng kontroladong pagpapatubig na nakatitipid at nakaiiwas ng sobrang pagpapatubig sa panahon ng pagpapalaki ng palay. Kinukondisyon nito ang lupa para sa mas magandang pagtubo ng mga ugat at balanseng sustansiya ng lupa. Ginagamitan lamang ito ng observation well na gawa sa biyas ng kawayan o PVC. Paggawa ng observation well 1. Kumuha ng isang biyas ...
Read More

How can farmers help lessen the impacts of La Nina?

1. Plant submergence tolerant rice varieties such as NSIC Rc194 (Submarino 1) and PSB Rc68 (Sacobia) in areas prone to flooding. 2. Adjust planting calendar where flowering, grain filling, and harvesting should not fall in period of heavy rainfall or strong winds. 3. Repair dikes, drainage, and irrigation canals. 4. Drain excess water from rice fields before and after heavy ...
Read More

How to make Observation Well for Controlled Irrigation

Making the observation well 1. Make an observation well out of a plastic tube or bamboo that is 25 cm long with at least 10 cm diameter. When using a bamboo, make sure there is no node within the cut material. 2. Designate one end of the tube as top. From the topmost part of the tube, make a circumferential ...
Read More

How to save water with controlled irrigation

The total water requirement for the whole cropping season varies depending on soil type, topography, proximity to drainage, depth of water table, subsoil profile characteristics, crop duration, area of contiguous fields, and cultural management practices. 1. Use shallow dry tillage. After harvesting, rotavate or plow under the field to minimize the formation of deep cracks and occurrence of bypass flow ...
Read More

Key Check 6- Pamamahala ng tubig

Key Check 6 Naiwasan ang sobra o kulang na patubig na nakaaapekto sa paglaki at ani ng palay. Ang tubig ang nagdadala ng mahahalagang sustansiya mula sa lupa tungo sa iba't-ibang bahagi ng palay. Ang sapat na patubig ay nagreresulta sa maganda at malusog na tanim, magandang bulas, at normal na paglaki at mataas na ani. Pagtataya ng Key Check ...
Read More
Loading...