Keycheck6 Water Management-tagalog

Kontroladong Pagpapatubig

Keycheck6 Water Management-tagalog
Kontroladong Pagpapatubig

Ito ay paraan ng pamamahala ng patubig mula sa paghahanda ng lupa, pagpapalaki ng palay hanggang bago umani gamit ang alternate wetting and drying (AWD) upang mapakinabangan nang husto ang tubig irigasyon at iba pang gamit sa pagpapalayan. Mga benipisyo ng Kontroladong Pagpapatubig Nakababawas ng 16%-35% sa dami ng tubig na pinapasok sa pinitak na […]

Read the full article →

Paggamit ng Observation Well

Keycheck6 Water Management-tagalog
Paggamit ng Observation Well

Paglalagay ng observation well sa pinitak Pumili ng representateng parte sa pinitak na mapaglalagyan ng observation well. Ang pinakamainam na lugar ay may distansiyang 1-2 m mula sa pilapil dahil ditto madali ang pag-obserba ng lalim ng tubig sa pinitak. Para sa mga bukid na halos pare-pareho ang kalagayan ng bawat pinitak, sapat na ang […]

Read the full article →

Pag-alam sa uri ng lupa

Keycheck6 Water Management-tagalog
Pag-alam sa uri ng lupa

Ang feel method o pagtaya sa pamamagitan ng paghipo ay maaaring gamitin upang malaman kung anong uri ang inyong lupa. Sa paraang ito, kumuha ng sampol ng lupa, basain ng kaunti, at ikuskos sa pagitan ng daliri. A) Pinong kayarian o tekstura ng lupa Madikit, malagkit, at bumubuo ng sintas (ribbon) pagkapindot at kapag ikinuskos […]

Read the full article →

Praktikal at madaling isagawa gamit ang Kontroladong Pagpapatubig

Keycheck6 Water Management-tagalog
Praktikal at madaling isagawa gamit ang Kontroladong Pagpapatubig

Teknik bago magtanim 1. Ayusin nang mabuti ang mga pilapil at kanal bago o sa unang pagpapatubig, o bago dumating ang tag-ulan. Mga sukat ng pilapil at kanal: a. 30 sentimetro (sm) luwang mainam na sukat; nagdudulot ng mabilis na pagdaloy ng tubig; madaling pangasiwaan. b. Sukat ng traktora o makinang pambukid nagdudulot ng mabilis […]

Read the full article →

Key Check 6- Pamamahala ng tubig

Keycheck6 Water Management-tagalog
Key Check 6- Pamamahala ng tubig

Key Check 6 Naiwasan ang sobra o kulang na patubig na nakaaapekto sa paglaki at ani ng palay. Ang tubig ang nagdadala ng mahahalagang sustansiya mula sa lupa tungo sa iba’t-ibang bahagi ng palay. Ang sapat na patubig ay nagreresulta sa maganda at malusog na tanim, magandang bulas, at normal na paglaki at mataas na […]

Read the full article →

Alternate Wetting and Drying(AWD)

Keycheck6 Water Management-tagalog
Alternate Wetting and Drying(AWD)

Ito ay isang proseso ng kontroladong pagpapatubig na nakatitipid at nakaiiwas ng sobrang pagpapatubig sa panahon ng pagpapalaki ng palay. Kinukondisyon nito ang lupa para sa mas magandang pagtubo ng mga ugat at balanseng sustansiya ng lupa. Ginagamitan lamang ito ng observation well na gawa sa biyas ng kawayan o PVC. Paggawa ng observation well […]

Read the full article →

Small Farm Reservoir

Keycheck6 Water Management-tagalog
Small Farm Reservoir

Ang Small Farm Reservoir (SFR) ay isang uri ng water harvesting technology o maliit na imbakan ng tubig na kumukulekta ng tubig-ulan. Nasa P20,000-30,000 ang karaniwang gastos para sa isang SFR. Inirerekomenda ito sa mga sakahang hindi lalampas ng 2 ektarya Paggawa ng SFR Piliin ang uri ng lupa na loam, sandy loam, sandy clay […]

Read the full article →