Mga Sintomas ng Kakulangan ng Sustansiya sa Palay

in Keycheck5 Nutrient Management-tagalog

Mga Sintomas ng Kakulangan ng Sustansiya sa Palay

Nitroheno

 • Bansot na mga halaman; kakaunti ang mga suwi at naninilaw na mga dahon.
 • Payat at maikling mga dahon na tuwid at manilaw-nilaw na berde habang ang mga ito ay gumugulang (ang mga batang dahon ay nananatiling mas berde).
 • Ang mga magulang na mga dahon ay nagiging kulay dayami at namamatay; hindi naglalaman ang butil.

Posporo

 • Bansot na palay na may kakaunting suwi.
 • Payat at maiksing mga dahon na tuwid at matingkad ang pagkaberde na kalimitang may naaaninag na kulay ube.
 • Ang mga murang dahon ay nananatiling mas malusog kaysa sa mga magugulang na mga dahon na nagiging kulay kape at namamatay.
 • May pula o ubeng kulay na maaaring madebelop sa mga dahon ng ilang barayti na may kakayahang magprodyus ng pigmentong anthocyanin

Potasyo

 • Bansot na palay at medyo mababang bilang ng mga suwi.
 • Maiksi, nakayuko at berdeng-berdeng kulay ng mga dahon.
 • Pagkalanta kung hindi balanse ang dami ng N at P (mababang proporsyon ng K at N sa halaman).
 • Kulay kapeng mga batik na kung minsan ay namumuo sa berdeng-berdeng mga dahon.
 • Mahaba at payat na porma ng suwi.
 • Hindi pantay na paninilaw na maaaring mamuo sa uhay.

Zinc

 • Ang mga tingting ng mga murang dahon, lalung-lalo na ang nasa ibabang bahagi, ay nagiging manilaw-nilaw.
 • Pagkakaroon ng kulay kapeng mga batik at guhit sa ibabang bahagi ng dahon, na sinusundan ng pagkabansot, kahit pa maaaring magtuluy-tuloy ang pagsusuwi.
 • Pagliit ng gilid ng dahon ngunit bahagyang apektado ang lapak/palapa.
 • Hindi pantay na paglaki at atrasadong paggulang ng halaman sa bukid.

Sulfur

 • Pareho ng mga sintomas ng kakulangan sa N, kaya ang mga sintomas g kakulangan sa Sulfur ay makikita sa mga murang dahon bandang itaas ng halaman.
 • Sa panimula, sa lapak makikita ang paninilaw, papunta sa gilid ng dahon, hanggang maging madilaw na ang buong halaman sa yugto ng pagsusuwi.
 • Pinabababa ang taas ng halaman at bilang ng mga suwi.

Iron

 • Ang mga murang dahon ay hindi bumubuka.
 • Kakaunti ang mga suwi.
 • Maiksi ang buhay ng mga polen.
 • Ang mga dahon ay may batik at sinusundan ng pagkukulay kape ng mga patay na bahagi at sugat sa dulo ng dahon.

Copper

 • Ang buong dahon ay nagiging klorotic at namumuti.
 • Ang mga bagong usbong na dahon ay nagiging klorotic kung ang suplay ng iron ay biglang naputol.

 

Download Mga Sintomas ng Kakulangan ng Sustansiya sa Palay 

Are you satisfied with the material?
 • Yes (3)
 • No (0)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Previous post:

Next post: