Keycheck5 Nutrient Management-tagalog

Mga Sintomas ng Kakulangan ng Sustansiya sa Palay

Keycheck5 Nutrient Management-tagalog
Mga Sintomas ng Kakulangan ng Sustansiya sa Palay

Nitroheno Bansot na mga halaman; kakaunti ang mga suwi at naninilaw na mga dahon. Payat at maikling mga dahon na tuwid at manilaw-nilaw na berde habang ang mga ito ay gumugulang (ang mga batang dahon ay nananatiling mas berde). Ang mga magulang na mga dahon ay nagiging kulay dayami at namamatay; hindi naglalaman ang butil. […]

Read the full article →

Mga Sustansiyang Kailangan ng Palay

Keycheck5 Nutrient Management-tagalog
Mga Sustansiyang Kailangan ng Palay

Mayroong 16 na elementong kailangan ang palay upang mabuo ang kanyang inog ng buhay. Ang mga ito ay pinangkat sa 9 na makro-elemento at sa 7 na maykroelemento. Ang halamang palay ay nangangailangan ng mas maraming makro-elemento at kaunti lamang na dami ng mga maykro-elemento. Ang mga pinakamahalaga sa mga sustansya ay ang Nitroheno, Posporo, […]

Read the full article →

Paano isagawa ang Minus-One Element Technique (MOET)

Keycheck5 Nutrient Management-tagalog
Paano isagawa ang Minus-One Element Technique (MOET)

1. Kumuha ng 30 kilo na sampol ng lupa mula sa iba’t-ibang lugar sa palayan. Tandaan: Huwag kumuha ng sampol sa lupang 1 metro ang lapit sa pilapil, may dumi ng hayop, bato, damo, at puno ng palay. Kung hindi pantay ang lupa, magsasagawa ng magkaibang MOET set-up isa para sa palayang nasa itaas na […]

Read the full article →

Leaf Color Chart (LCC)

Keycheck5 Nutrient Management-tagalog
Leaf Color Chart (LCC)

Ang LCC ay mura at magaan na instrumento para masukat ang antas ng pagkaberde ng kulay ng dahon, na may kaugnayan sa taglay nitong nitroheno. Ito ay isang plastic na ruler na magaang dalhin at may apat na antas ng pagkaberde na inihahambing sa kulay ng dahon ng palay sa bukid. Paano Gamitin 1. Pumili […]

Read the full article →

Ano ang Inuling na Ipa o Carbonized Rice Hull (CRH)

Keycheck5 Nutrient Management-tagalog
Ano ang Inuling na Ipa o Carbonized Rice Hull (CRH)

Ang ipa o ang pinakabalat ng butil ng palay, ay karaniwang inaalis kapag ipinakikiskis o ginigiling ang palay upang maging bigas. Ang mga patapong ipa ay maaaring gawing uling para sa ibang kapakinabangan. Taun-taon, umaabot sa 3.1 milyong metrikong toneladang ipa ang nakukuha mula sa 14 na milyong metrikong toneladang palay. CRH Nagiging carbonized rice […]

Read the full article →

Gamit ng Inuling na Ipa o Carbonized Rice Hull (CRH)

Keycheck5 Nutrient Management-tagalog
Gamit ng Inuling na Ipa o Carbonized Rice Hull (CRH)

1. Sangkap sa abonong organiko Ang pangunahing sangkap upang maging maganda ang abonong organiko ay: dumi ng hayop (4 na parte), CRH (4 na parte), darak (1 parte), at kompost (1 parte). 2. Bilang pangkondisyon ng lupa (ameliorant) Ang paghahalo ng 10-15 sako(10 kilo bawat sako) ng abonong organiko na may CRH sa 20 kamang […]

Read the full article →

Pagkolekta ng lupa para sa laboratory soil analysis

Keycheck5 Nutrient Management-tagalog
Pagkolekta ng lupa para sa laboratory soil analysis

Ang pagpapasuri o soil analysis ay isang paraan upang matukoy ang kailangang sustansya ng lupa. Ang wastong pagkokolekta ng lupa ay labis na mahalaga. Ang wastong interpretasyon ng pagsusuri sa lupa ay maaari lamang gawin kung ang mga sampol ay totoong kumakatawan sa kundisyon ng lupa sa bukid. Ang mga sumusunod ay ang tamang paraan […]

Read the full article →

Ano ang Organikong Pataba?

Keycheck5 Nutrient Management-tagalog
Ano ang Organikong Pataba?

Ang organikong pataba ay gawa sa binulok na dumi ng hayop o halaman na ang itsura ay parang lupa, ngunit ligtas sa mga organismong nagdudulot ng sakit. Dagdag pa rito, ang organikong pataba, likas man o pinalakas (fortified), ay nagtataglay ng hindi bababa sa 20% organikong bagay o organic matter (OM) kung pinatuyo sa oven […]

Read the full article →

Bakit mahalaga ang Pagpapataba

Keycheck5 Nutrient Management-tagalog
Bakit mahalaga ang Pagpapataba

Ang pagpapataba ay nakatutulong sa magandang paglaki ng palay, pagbuo ng mga uhay, at pagkamit ng pinakamataas na ani nakaya ng barayti. Mainam na masubaybayan ang tamang nutrisyon ng palay simula sa pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Madalas nagiging pandak, naninilaw at hindi masigla ang palay na kulang sa nutrisyon. Tataas ba ang ani kung […]

Read the full article →

Iba’t-ibang Paraan upang maging Organikong Pataba ang Dayami

Keycheck5 Nutrient Management-tagalog
Iba't-ibang Paraan upang maging Organikong Pataba ang Dayami

1. Direktang paghalo sa lupa ng walang organismong pampabulok Ikalat agad ang dayami sa palayan pagkatapos umani. Sa unang pagaararo o 30 araw bago ang lipat-tanim, ihalo ang dayami sa lupa. Sa unang pagsuyod, lagyan ng EM-based na organismong pampabulok (EMBI) ang lupang sinabugan ng dayami sa timpladang 1 litrong EMBI sa bawat 10 kg […]

Read the full article →